UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LI/594/09
Data podjęcia: 28-10-2009
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 28-10-2009
Tytuł Uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Elżbiety i Edmunda Zabielskich prawa własności nieruchomości zabudowanej częścią budynku garażowego oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/141 obręb 31 o pow. 6 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LI/594/09 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Elżbiety i Edmunda Zabielskich prawa własności nieruchomości zabudowanej częścią budynku garażowego oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/141 obręb 31 o pow. 6 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-10-21 11:42:47
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-10-21
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2013-01-03 13:53:08