UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

INSTRUKCJA KORZYSTANIA
Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:
- Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
- Zarządzenia Nr 131 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Olsztyn,
- inne przepisy szczególne na podstawie których Urząd Miasta realizuje swoje zadania.


OPIS ZAWARTOŚCI I STRUKTURA MENU:

Obecna strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn funkcjonuje od 01 czerwca 2009 roku. Dokumenty z okresu 03.09.2003r.–31.05.2009r., w tym Uchwały Rady Miasta podjęte od 03.11.1998r. wyświetlane są jako zasób archiwalny w zakładce Archiwum BIP za okres 2003-2009.

W górnej części strony BIP znajduje się:
- herb Miasta Olsztyn,
- informacja o zrealizowaniu projektu „E-urząd” w skład którego wchodzi BIP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006,
- logo BIP wraz z linkiem do strony głównej BIP www.bip.gov.pl, prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji,
- przycisk „Strona główna” - odnośnik do strony startowej BIP Urzędu Miasta Olsztyn.

Struktura menu oparta jest o "Menu pionowe", które zawiera:
Menu "WŁADZE MIASTA" – znajdują się tu informacje o zakresie działania oraz osobach pełniących funkcje:
- Przewodniczącego Rady Miasta,
- Radnych Miasta Olsztyn,
- Prezydencie Miasta Olsztyn,
- Zastępcach Prezydenta Miasta Olsztyn,
- Sekretarza Miasta Olsztyn,
- Skarbnika Miasta Olsztyn.

Menu „PRAWO LOKALNE” – treści Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta.

Menu „URZĄD MIASTA”:
- informacje adresowe i teleadresowe oraz informacja o rachunkach bankowych Urzędu Miasta,
- informacje o strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta,
- informacje o kontrolach prowadzonych w Urzędzie Miasta oraz przez Urząd Miasta,
- informacje o naborach na wolne stanowiska urzędnicze oraz możliwościach odbycia praktyk w Urzędzie Miasta,
- treści regulaminów organizacyjnych Wydziałów/Biur/Zespołów Urzędu Miasta oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta,
- informacja o funkcjonującym w Urzędzie Miasta Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001:2008,
- informacje o sposobach załatwiania spraw w Wydziałach/Biurach Urzędu Miasta, na podstawie kart usług.

Menu „E-URZĄD”:
- informacje o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w drodze elektronicznej przy użyciu „Elektronicznej Skrzynki Podawczej”,
- przy pomocy zakładki "Rezerwacja kolejki" interesant ma możliwość umówienia się na wizytę w Urzędzie na konkretny dzień i dokładną godzinę,
- zakładka "Sprawdzenie stanu sprawy" – umożliwia uzyskanie informacji o stanie sprawy załatwianej w Urzędzie, na podstawie nr PESEL lub otrzymanego w kancelarii ogólnej bądź drogą elektroniczną numeru dokumentu,
- zakładka „Wyszukiwanie Przedsiębiorców” – umożliwiająca wyszukiwanie przedsiębiorstw zarejestrowanych w prowadzonej przez Urząd Miasta ewidencji działalności gospodarczej.

Menu „INFORMACJE”:
- informacje o budżecie i finansach miasta,
- informacje publikowane w ramach „Informacji o środowisku”,
- Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania,
- informacje o udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej przez Prezydenta Miasta,
- informacje o ogłaszanych przetargach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
- ogłoszenia o przetargach na wykonanie usług/dostaw/robót budowlanych zamawianych przez Urząd Miasta,
- informacje i treści dokumentów planistycznych z zakresu planowania przestrzennego oraz rozwoju Miasta,
- informacje o udostępnianiu informacji publicznej.

Menu „JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SPÓŁKI” – informacje o ogłaszanych naborach na stanowiska pracy i przetargach jednostek organizacyjnych i spółek Miasta Olsztyn, które nieposiadają własnych Biuletynów Informacji Publicznej.

Menu „ARCHIWUM BIP ZA OKRES 2003-2009” – zawiera link do prowadzonego przez Urząd Miasta Olsztyn w okresie od 03.09.2003r. do 31.05.2009r. archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej.

Ponadto BIP Urzędu Miasta Olsztyn jest wyposażony w wyszukiwarki umożliwiające szybki dostęp do poszukiwanych treści:
- podstawową - znajdującą się na stronie startowej BIP Urzędu Miasta,
- Uchwał Rady Miasta,
- Zarządzeń Prezydenta Miasta,
- przedsiębiorców,
- spraw,
- oświadczeń majątkowych,
- zamówień publicznych.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Wszelkie sugestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn prosimy przesyłać na adres bip@olsztyn.eu

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Instrukcja BIP
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2009-09-16 08:46:12
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2009-09-16
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-01-24 11:20:32