UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLIX/561/09
Data podjęcia: 26-08-2009
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 26-08-2009
Tytuł Uchwały: w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu konkursowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej – projekt Praca zamiast zasiłku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach .
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIX/561/09 z 26 sierpnia 2009 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu konkursowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej – projekt Praca zamiast zasiłku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-08-25 13:18:34
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-08-25
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-11-30 11:54:06