UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVIII/550/09
Data podjęcia: 29-07-2009
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 29-07-2009
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 20 lat nieruchomości, położonej przy ul. Artyleryjskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 29 m. Olsztyna jako działka nr 34/1 o powierzchni 25415 m2.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVIII/550/09 z 29 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 20 lat nieruchomości, położonej przy ul. Artyleryjskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 29 m. Olsztyna jako działka nr 34/1 o powierzchni 25415 m2.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2009-07-23 11:51:46
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2009-07-23
Odpowiedzialny: Aleksandra Witkowska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-21 21:40:11