UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLII/489/09
Data podjęcia: 25-03-2009
Data opublikowania: 15-05-2009
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2009 roku Nr 64, poz. 1028
Data wejścia w życie: 30-05-2009
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Prezydenta Miasta i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
Ewentualne adnotacje: Uchwała weszła w zycie 30 maja 2009 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLII/489/09 z 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Prezydenta Miasta i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-06-24 14:49:31
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-06-24
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2013-01-03 10:52:14