• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wydział Komunikacji

Kierująca komórką: Dorota Groszkowska

Tel.: 89 523-53-35 lub 89 535-99-04, wew. 10

Fax: 89 535-99-04, wew. 10

Budynek: ul. Knosały 3/5 Budynek A

Pokój: 1

E-mail: komunikacja@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Komunikacji należy:
 
1) prowadzenie spraw z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami,
2) realizacja spraw związanych z rejestracją pojazdów,
3) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
4) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców,
5) nadzór nad działalnością przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy,
6) nadzór nad działalnością właścicieli licencji na transport drogowy osób taksówką,
7) realizacja spraw związanych z przejmowaniem pojazdów usuniętych w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, nieodebranych na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu,
8) realizacja zadań wynikających z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym dotyczących:
a) prowadzenia ewidencji pojazdów usuniętych w trybie art. 50a i 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
b) wyboru jednostki na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a oraz biegłego skarbowego do oszacowania wartości w/w pojazdów nieodebranych z parkingu,
c) przygotowywania projektu uchwały Rady Miasta Olsztyna na ustalenie stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów,
d) prowadzenia postępowania w celu ustalenia właściciela lub użytkownika pojazdu usuniętego w trybie art. 130a,
e) przeprowadzania licytacji lub demontażu pojazdów, co do których orzeczono przepadek na rzecz gminy,
f) przygotowywania i wydawania decyzji administracyjnych o zapłacie kosztów powstałych od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do czasu zakończenia postępowania.


Regulamin komórki organizacyjnej:

 Zarządzenie Nr 20 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna
  

Rejestracja pojazdu

Wydanie prawa jazdyZałatwianie spraw w Wydziale Komunikacji - Karty Usług:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia w BIP: 2008-11-13
Wytworzył informację: Adrian Pisarenko
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2014-08-14 14:15:28